​Al Massira

​Al Massira är en vandring

Det berättas i Lukas evangelium om hur Jesus vandrade till en by som heter Emmaus tillsammans med två vänner som försökte finna svar på några stora frågor. Han gav dem svar utifrån de gamla profeternas budskap (eller tecken). Al Massira vill ta med små grupper av vänner på en liknande vandring för att upptäcka svar som är relevanta för vår tid och upptäcka Messias sanna identitet.

13 samlingar
– För en grupp vänner, som kan inkludera både sökare och kristna.
– Presenterar den kristna tron genom en kronologisk översikt av Bibeln. Visar den kristna tron i sin ursprungliga miljö i Mellanöstern
– Varierat innehåll: film, öppna samtal, bön, mat och gemenskap.

När?

​​Kursen startar 12/9 och håller på i 13 veckor. Torsdagar kl. 18.30–20.30 i Pingstkyrkans Café.

​Anmälan

​Anmäl dig till kursen genom att skriva till:
almassiragbg@gmail.com

Du kan också anm​äla dig eller ställa frågor till:
Daniel Heidari
Jimmy Karlsson