Församlingen och coronaviruset COVID-19

​Information ang. våra verksamheter (uppdaterat ​2021-0​2-25).

​Alla ​våra offentliga samlingar på plats i kyrkan är inställda​ en tid framöver på grund av rådande omständigheter och den ökad smittspridning i samhället (med undantag för ungdom, som du kan läsa mer om längre ner). Vi inväntar besked från regeringen om när vi kan öppna upp igen. Vi ställer om verksamheten och kommer erbjuda digitala mötesplatser där det är möjligt.

Våra gudstjänster kommer att fortsätta via webben, kl. 11.00 på söndagar, på YouTube och tbnplay.se.

Läs mer om digitala samlingar för barnverksamheten här.
Du hittar även info på ​barnochfamilj_pingstvf​ på Instagram.

​Läs mer om våra ​ungdomssamlingar här på hemsidan och på​ ​​compass_pingstvf​ på Instagram.

Information

Fortlöpande information som berör vår församling kommer att läggas upp här på sidan.

I övrigt hänvisar vi till myndigheternas sidor för ytterligare info:
www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se


Den här sidan uppdaterades senast: 202​1-​02-25 ​ 1​​3:40