Tyst retreat

En helg där du får tid för dig själv, en möjlighet att ostört få umgås med Gud. Det kommer att bli samlingar, tid för promenader, läsa, be, fundera, äta och sova.

När?

​1–3 november ​2019.
Retreaten börjar fredag den 1/11 kl. 17.00 och slutar på söndagen den 3/11 ca kl. 13.00.

Var?

Retreaten kommer att hållas ​i missionskyrkan på Styrsö.
​Vi som ​har hand om retreaten är Gunilla Holm​ och Mats Särnholm.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Anmälan gäller efter att ​1000 kr har betalats in på kyrkans bankgirokonto 441-8216. Skriv "namn" och "Retreat 201​9" på inbetalningen.
Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande.

Mer information angående retreaten får du via mail ​när du anmält dig och betalat in.

Frågor?

Har du några frågor eller funderingar så ta kontakt med mig, Gunilla Holm, via skiptess@hotmail.com eller 0723-15 18 23 eller fråga mig när vi träffar på varandra.

Anmäl dig här!

Anmälan tyst retreat 2019

Läs mer om hur Pingstkyrkan lagrar och använder personuppgifter du delar med oss.

Pingstkyrkan Västra Frölunda behandlar de personuppgifter du anger i samband med anmälan för att kunna administrera ditt deltagande. Nödvändiga personuppgifter kan komma att delas med de samarbetspartners som hjälper oss genomföra evenemanget, om några sådana finns.

Vi lagrar dina personuppgifter till dess evenemanget ägt rum. Med ditt samtycke kan dina uppgifter lagras för en längre tid. Det görs för att möjliggöra framtida kontakter med dig.
Du har rätt till tillgång och information om hur vi behandlar dina personuppgifter, att få felaktiga uppgifter rättade (hör gärna av dig när dina uppgifter ändras), överflödig information begränsad, ogrundad behandling raderad och rätt att få dina personuppgifter flyttade.

Som registrerad har du rätt att kontakta datainspektionen (www.datainspektionen.se) om du vill lämna klagomål. Vill du använda dina rättigheter eller har funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta Expeditionen, gärna via mail till; info@frolunda.pingst.se

reCAPTCHA
Skickar