Compass

Välkommen till kyrkan du som går i 7:e klass och uppåt. Vi brukar börja kvällen med en samling tillsammans i kyrksalen och sedan ​har vi någon ​form av aktivitet och ​fika tillsammans​. ​Vissa kvällar samarbetar vi med andra kyrkor, så håll koll på schemat vad som gäller!

last year