​Fredaxmys

Välkommen hela familjen på Fredaxmys kl. 18.00 den ​​23/2. Det blir pizza, lek och tävlingar! Kostnad 50kr/vuxen, barn äter gratis.


Sista anmälningsdag ​2​1/2.


Hör gärna av dig till elin.karlman@frolunda.pingst.se om du har frågor!​Anmäl dig ​här!

Anmälan Fredaxmys 23/2 2024

GDPR

Läs mer om hur Pingstkyrkan lagrar och använder personuppgifter du delar med oss.

Pingstkyrkan Västra Frölunda behandlar de personuppgifter du anger i samband med anmälan för att kunna administrera ditt deltagande. Nödvändiga personuppgifter kan komma att delas med de samarbetspartners som hjälper oss genomföra evenemanget, som exempelvis Pingst Ung.

Vi lagrar dina personuppgifter till dess evenemanget ägt rum eller eventuell återträff/uppföljning har skett. Med ditt samtycke kan dina uppgifter lagras för en längre tid. Det görs för att möjliggöra framtida kontakter med dig.
Du har rätt till tillgång och information om hur vi behandlar dina personuppgifter, att få felaktiga uppgifter rättade (hör gärna av dig när dina uppgifter ändras), överflödig information begränsad, ogrundad behandling raderad och rätt att få dina personuppgifter flyttade.

Som registrerad har du rätt att kontakta datainspektionen (www.datainspektionen.se) om du vill lämna klagomål. Vill du använda dina rättigheter eller har funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta Expeditionen, gärna via mail till; info@frolunda.pingst.se


reCAPTCHA
Skickar