Samtal

Det goda samtalet

Vår kyrka önskar vara en själavårdande miljö och en växtplats för andlig och själslig mognad. Vi vill ge omsorg, tröst och förmedla upprättelse. När du samtalar med oss så får du tillgång till en erfaren samtalspartner som självklart har avlagt tystnadslöfte.

Samtalen är kostnadsfria.

Vi erbjuder dig:
– Någon som lyssnar
– Samtal om livet
– Stöd och hjälp när banden brustit
– Förbön och andlig vägledning

Så här når du oss:
Via vår mail adress samtalet@frolunda.pingst.se