Förskolan Fyren

Pingstförsamlingen driver sedan 1994 Förskolan Fyren. Här arbetar vi efter läroplanen (Lpfö-18) som gäller för alla förskolor, privata som kommunala.

​Kristen värdegrund

Vår förskola har kristen värdegrund, där vi lägger vi stor vikt vid hur vi är mot och bemöter varandra. Varje barn skall känna sig lyssnad på, viktig och omtyckt för sin egen skull. Vi vill ge varje barn en så trygg och stabil start i livet som möjligt hos oss och därför vill vi skapa goda relationer till hela familjen.
Förskolan är till för alla, vi vänder oss till alla familjer som tycker att kristen värdegrund är något positivt.

Hur arbetar vi?

Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn på förskolan.

Vi vill ge varje barn möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Ge utmaningar på barnets nivå och skapa nyfikenhet och fånga situationer som skapar upptäckarlust. Uppmuntra och uppmärksamma framsteg och lärande, men också se, uppmärksamma och anpassa verksamheten efter de behov som finns bland barnen i gruppen.

På förskolan finns ​två förskollärare och ​en barnskötare.
Vi har en grupp som består av 17​–19  barn i åldrarna 1–6 år.

Vi har samma avgifter som kommunala förskolor.

​Våra lokaler är stora, luftiga och lättöverskådliga och på baksidan har vi en stor gård med plats för mycket kreativ lek, utmaningar och mycket upptäckarglädje!

Välkommen med ansökan!

Är du intresserad av att ha ditt barn hos oss? Välkommen att fylla i din ansökan här.

För övriga frågor kontakta oss gärna!
Telefon: 031-47 45 15
Mail: forskolan.fyren@frolunda.pingst.se