Förskolan Fyren

Pingstförsamlingen bedriver sedan 1994 Förskolan Fyren. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan
(Lpfö –98 rev) som gäller alla förskolor,
privata som kommunala.

Kristen profil

Vår förskola har kristen profil. Det innebär att vi lägger stor vikt vid de kristna värderingarna, till exempel hur vi är och bemöter varandra. 

Vi ber bordsbön vid matbordet och "Gud som haver.." när vi ska vila med de små. 

Hur arbetar vi?

Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

På förskolan finns tre förskollärare på heltid, barngruppen består av ca 17 barn i åldrarna 1-6 år.
Vi har samma avgifter som kommunala förskolor.

Vi har en stor inhägnad gård med delvis kuperad terräng, där man kan gunga,
cykla, åka rutschkana, leka i sandlådan och mycket.

Välkommen med ansökan!

Är du intresserad av att ha ditt barn hos oss? Välkommen att fylla i din ansökan här.

För övriga frågor kontakta gärna oss:
Telefon: 031-47 45 15
Mail: forskolan.fyren@frolunda.pingst.se