Vår tro

Vi tror på hela Bibeln, som Guds ord. Vi tror på Gud som allsmäktig skapare av himmel och jord.

Vi tror också på Jesus Kristus, Guds son, som levde och dog men också uppstod och visade oss vägen till Gud, att han lever idag och svarar på bön.

Vi tror på den Helige Ande som ger människan kraft att möta dagar med bekymmer, att be och att berätta för andra människor hur Jesus kan förvandla livet. Tillsammans med den Helige Ande kan det övernaturliga bli naturligt.

Vi tror på dopet som en bekännelse- handling som visar att man valt att leva ett liv tillsammans med Jesus.

Vi tror att man blir räddad till ett evigt liv i himlen - en värld där allt är fullkomligt, genom att tro på Jesus, Guds son