"Rotad – visdom från kung Davids liv"
11 februari–17 mars

​Om vi ska bära frukt så behöver vi låta våra rötter gå djupt tillsammans med Gud.
Häng med ​när vi under sex veckor utgår ​från temat "Rotad"! Tillsammans så fördjupar vi oss i kung Davids liv, vars vishet vi har mycket att hämta och lära från.
Välkommen på någon av våra gudstjänster på söndagar kl 11.00 eller våra andra samlingar i veckan!