Internationellt arbete

​"Vi vill vara en kyrka som är med och bidrar till att Guds rike växer på platser även långt ifrån vår egen vardag. Vi drivs av en längtan att nå de minst nådda och de mest utsatta, att bidra till både social hjälp, evangeliserande arbete och församlingsplantering bland våra partners utomlands. Vi vill också vara en sändande kyrka som odlar en miljö där människors kallelse till internationellt missionsarbete bekräftas och möjliggörs."

Jesus själv gav oss uppdraget i Matteus 28:18–20 ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”  De första kristna tog sig an uppdraget. Vi fortsätter och de kristnas antal växer.

Vårt internationella arbete gör stor skillnad för de människor som får del av de medel vi delar med oss av. Församlingar växer, ledare utbildas, människor får sjukvård, utsatta kvinnor får hjälp, både fysiskt och psykiskt och barn får  skolgång mm. Vi är engagerade i projekt i Öst- och Centralafrika, Asien och Centralamerika.

Vi kan alla vara engagerade t.ex. genom bön, insamling av pengar och även längre eller kortare missionsuppdrag. Denna sida kommer förhoppningsvis vara en inspirationskälla. Läs gärna mer om våra olika verksamheter nedan:

​​IBRA ​– ​Mediamission

​​I​BRAs ​Distansbibelskola

Kongo – VAS-projektet

​Öst- och Centralafrika – HUBBEN: Nordic Pentecostal Corporation i Afrika

Nepal – Insatser för att stärka katastrofberedskap

Ukraina - humanitär hjälp

Vill du ta del av vårt internationella arbete och få nyhetsbrev från våra missionärer?
Fyll i din kontaktinformation nedan eller maila vår expedition info@frolunda.pingst.se.

Nyhetsbrev från vårt internationella arbete

​Internationella rådet

​Intresserad av mission?

​​Stipendieansökan