Internationellt arbete

​Internationella rådets mål är att, på de platser vi engagerar oss, verka för att nå de mest utsatta och de minst nådda.

Jesus själv gav oss uppdraget i Matteus 28:18–20 ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”  De första kristna tog sig an uppdraget. Vi fortsätter och de kristnas antal växer.

Vårt internationella arbete gör stor skillnad för de människor som får del av de medel vi delar med oss av. Församlingar växer, ledare utbildas, människor får sjukvård, utsatta kvinnor får hjälp, både fysiskt och psykiskt och barn får  skolgång mm. Vi är engagerade i projekt i Öst- och Centralafrika, Asien och Centralamerika.

Vi kan alla vara engagerade t.ex. genom bön, insamling av pengar och även längre eller kortare missionsuppdrag. Denna sida kommer förhoppningsvis vara en inspirationskälla.

​​IBRA ​– ​Mediamission

​​I​BRAs ​Distansbibelskola

​Kongo ​– VAS-projektet/Christina Brohede

​Öst- och Centralafrika – The HUB: Nordic Pentecostal Corporation i Afrika.

​Nepal – sjukvård

​Internationella rådet

​Intresserad av mission?