Förbön & Samtal

Förbön

Vi ber kontinuerligt för angelägna ämnen. För människor som är sjuka, för familjerelationer, för barn som är komna till världen......

Samtal

Vår kyrka önskar vara en själavårdande miljö och en växtplats för andlig och själslig mognad. Vi vill ge omsorg, tröst och förmedla upprättelse........