Gudstjänsten

På söndagarna samlas hela kyrkan för att fira gudstjänst tillsammans och dit är du välkommen att vara med precis som du är. Gudstjänsten är en fest för alla till Guds ära.

Gudstjänsten är församlingens höjdpunkt där alla åldrar kommer tillsammans för att rikta oss till Gud. En gudstjänst består av olika delar, varje gudstjänst innehåller sång och musik då vi får sjunga till Guds ära. Gudstjänsten innehåller också ett inslag där barnen välkomnas till sin egen samling i Söndax genom kapten Flax och kapten Trix.

Varje gudstjänst innehåller en spännande och utmanande predikan där någon undervisar ifrån Bibeln, Guds ord. I slutet av varje gudstjänst har vi en stund med bön, lovsång och förbön där det finns möjlighet för den som önskar att få hjälp med att be för olika behov.

Nattvard

Vissa av våra gudstjänster innehåller också nattvard där var och en som har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare och Herre inbjuds att delta. I nattvarden tar vi del av bröd och vin för att påminna oss om att Jesus har gett sitt eget liv för att vi skall kunna leva i en daglig gemenskap med honom.

Tillsammansgudstjänst

Vissa tillfällen har vi tillsammansgudstjänst som är en gudstjänst med fler kreativa inslag bl a drama. Vid de tillfällena finns ofta barnen med och medverkar på olika sätt.

Bibelkväll

En bibelkväll är en samling där vi fördjupar oss i vad Bibeln säger om olika ämnen, ofta utifrån ett speciellt tema.

Musikgudstjänst

Musikgudstjänsten innehåller mycket sång och musik och kan liknas vid en konsert med en kort predikan.

Kollekt

Pingstförsamlingens uppdrag är att göra Jesus känd, trodd och älskad. För att kunna arbeta med vårt uppdrag behövs det pengar därför finns det möjlighet att ge en frivillig gåva i gudstjänsten och den insamlingen kallar vi för kollekt.