I Trygga Händer

Utbildningsdag den 15 April

Lördagen den 15 april så anordnar vi, tillsammans med pingst ung och pingstkyrkorna här i Göteborg, kursen "ITH - I trygga händer".
 
Det är en kurs för barn & ungdomsledare (anställda och volontära) i kyrkor, och handlar om att bygga en trygg verksamhet för unga att växa upp i.  

Vi tror att detta är en viktig kurs både för det personliga ledarskapet och också för den verksamheten du är med och bygger.  

KURSENS INNEHÅLL:
Kursen bygger på Frälsningsarméns välanvända och gedigna material kallat I trygga händer. Vi talar om FN:s barnkonvention, olika typer av övergrepp såsom, sexuella, fysiska, psykiska och andliga. Vi talar om nätkultur och utsatthet, psykisk ohälsa bland unga, vår roll som ledare bland barn och unga, trygga miljöer och tystnadsplikt/anmälningsplikt.

Kursen uppmanar er som sammanhang att hålla liv i dessa frågor genom att ni som sammanhang uppmanas att ha rutiner, policys och handlingsplaner för ert lokala ITH-arbete.

Vi har bjudit in Gustaf Nyström, verksamhetsledare för Pingst ung nationellt, som kommer och undervisar under dagen.

Schema för dagen
 
 9:30-10: Fika & Mingel (Fralla & Kaffe)
10-13: Undervisningspass 1 - Gustaf Nyström
13-14: Lunch
14-17: Undervisningspass 2 - Gustaf Nyström  
17: Fika & Mingel (Kaka & Kaffe)


Kursen kommer kosta 100kr, och det är för att täcka kostnaderna för mat o fika.

Anmäl dig senast den 10 april.

Sista anmälningsdag har passerat, formuläret är stängt.