Inredningsgruppen: Kyrksalen – Vår vision

Byggnationen fortskrider och nu närmar vi oss projektet ”kyrksalen”. Vi har en vision och en bön att kyrksalen skall fortsätta vara en plats där människor får möta Gud. Vi har även en önskan och plan att skapa en flexibel sal, formad som en enhet med övriga delar som vår nya sidosal och vårt omgjorda café, en kyrksal som kommer att fungera i en lång tid framöver för olika typer av samlingar och för olika generationer. Mer idéer och projektplaner har ni nedan i presentationen från förra församlingsmötet.

/Inredningsgruppen

Inredningsgruppen_Kyrksalen – Vår vision