Mission

Vi stöder ett antal missionsarbeten utanför Sverige. Bland annat ICBI, IBRA-radio och VAS i Kongo. 

ICBI - Tränar ledare i hela världen

ICBI ger ledarträning på distans, för församlingsledare ute i världen. Genom ICBI får ledarna en grundläggande Bibelkunskap för att kunna fungera i sina uppgifter.

IBRA radio - sprider evangelium genom etern

Ibra arbetar för att kommunicera tron till onådda folk, utrusta individer till att skapa lärjungar och att påverka samhällen. Vårt uppdrag är att göra folk till lärjungar.

Vill du läsa mer om IBRA radio, klicka här

VAS - för utsatta kvinnor i Kongo

Vi samarbetar med Sjukhuset i Lemera med VAS- projektet Victime d ́Aggression Sexuelle. Vi ger pengar  för omhändertagande av kvinnor och flickor som har blivit utsatta för våldtäkt. Detta leder ofta till att kvinnan stöts ut från sin familj och släkt. Övergreppen är ofta förknippade med fruktansvärda skador av gevär och knivar och leder inte sällan till kvinnans död om hon ej får hjälp. 

Vill du läsa mer om VAS (eng), klicka här