__CONFIG_custom_menu__{"title":"","thumbnails":"off","menu":"23"}__CONFIG_custom_menu__
__CONFIG_custom_menu__{"title":"","thumbnails":"off","menu":"23"}__CONFIG_custom_menu__

Ombyggnaden

Här kommer Information, ritningar och skisser mm angående kyrkans ombyggnad att finnas tillgängligt.  

Det finns fyra utsedda grupper som med olika inriktningar som kommer arbeta med ombyggnaden. Byggruppen, Inredningsgruppen , Köksgruppen och Ekonomigruppen. 

Hemsidan kommer att uppdateras allt eftersom det finns underlag att presentera.

Se de senaste ritningarna här.​

Byggruppen 

Ansvarig: Patrik Göthberg

Inredningsgruppen

Ansvarig: Caroline Olofsson

Köksgruppen 

Ansvarig: Hans Svanström

Ekonomigruppen

Ansvarig: .........


​Information om omröstning om utbyggnad av kyrkan

Omröstning om byggruppens nu gällande förslag sker på extra administrationsmöte den 2/2.


Omröstningsförfarande
• Församlingens matrikel fungerar som röstlängd.
• Sluten omröstning sker på extra administrationsmöte i samband med årsmötet 2/2. Under onsdag-fredag 29-31/1 finns det även möjlighet att rösta vid infodisken kl. 18.00​–20.00 för dem som inte kan närvara på det extra administrationsmötet. Röstning kan även ske via ombud med underskrift och kopia på legitimation.
• Beslut fattas med två tredjedelars majoritet.
• Endast JA och NEJ röster räknas, blanka röster räknas ej.